Pictogrammen

Pictogrammen verstrekken visuele informatie om  te informeren over voorschriften en te waarschuwen voor gevaren en alle andere informatie die op grond van wetgeving of operationele eisen nodig is.

Om verder te gaan maak uw keuze in het linker menu.

 

Pictograms provide a visual message advising personnel and instructing them on general standards, warning hazards and any other information requiered under legislation or operations.

To continu please choose from the menu at the left.